top of page
AD#1.jpg
Adama, Hogepriester van Telos en Patriarch van de grote Lemurische familie, spreekt tot ons allen:

Welkom van Adama

 

"Gegroet, mijn lieve vrienden,

Het is inderdaad met grote vreugde en verrukking in ons hart dat wij in Telos ons in een energie van liefde verbinden met jullie allemaal die worden aangetrokken door de Openbaringen van Nieuw Lemurië.

Namens de Lemurische Raad van Twaalf in Telos, de Koning en Koningin van Telos "Ra en Rana Mu" en al jullie broeders en zusters uit het verleden van de hedendaagse Lemurische beschaving, heten wij jullie welkom in het Hart van Lemurië, het Hart van Mededogen.  Wij zijn inderdaad de overlevenden van deze krachtige beschaving en tot de grote verrassing van velen die aan de oppervlakte leven, openbaren we jullie op dit beslissende moment in jullie aardse evolutie dat we heel echt, gezond en levend zijn, onder Mount Shasta in Californië, na 12.000 jaar isolatie van de oppervlaktebevolking.

De tijd voor de hereniging van onze twee beschavingen, geliefden, is nu gekomen. Een van de hoofddoelen van onze geschriften is om de noodzakelijke basis te leggen voor onze opkomst onder jullie.  De lange donkere nacht die ons zo lang heeft gescheiden is nu voorbij. We verwachten dat we in de nabije toekomst onder jullie zullen verschijnen, in een hereniging van liefde, wijsheid en begrip met ieder van jullie die er klaar voor is.


We willen jullie oprecht alles leren wat we hebben geleerd sinds het continent Lemurië werd opgeslokt, en jullie helpen om het paradijs dat we op Telos hebben gecreëerd voor jezelf te realiseren. Wij hebben de weg voor jullie geopend en door dit hogere niveau van spirituele wijsheid en kennis te delen, zal het voor jullie veel gemakkelijker zijn om in onze voetsporen te treden.  We zullen je bij elke stap begeleiden.

Het is bijzonder hartverwarmend om te zien dat onze leringen in verschillende talen worden gepubliceerd (...)

Er leven zoveel zielen in andere landen die klaar zijn en ernaar verlangen om zich opnieuw met ons te verbinden en met het aspect van zichzelf dat op dit continent leefde. Velen van jullie die deze pagina's lezen hebben familieleden die op Telos of in het huidige Lemurië wonen. Deze familieleden en vrienden houden zoveel van jullie en verlangen ernaar om zich opnieuw met jullie te verbinden (...)

Wij vragen jullie, geliefden, om je hart te openen voor deze informatie en je bewust in te spannen om een brug van liefde en communicatie te bouwen tussen onze twee beschavingen (...)

We zijn altijd beschikbaar om je te helpen je doelen en de verlangens van je hart te bereiken".

  Ik ben Adama, jullie maki broer.

 

 

 

bottom of page