top of page

COOKIEBELEID EN ANDERE TRACERS

Deze site behoort toe aan :

Mevrouw SMEESTERS Anouk

Site-eigenaar en redactioneel manager.
E-mail: asbl.telosbelgique@proton.me
Adres: Rue Hézelon, 2 - 4000 Luik - België
Site hosting: www.wix.com

 1. Inleiding

De vzw Telos Belgium gebruikt cookies op het domein https://www.associationtelosbelgique.com/ om de website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website te activeren. We gebruiken ook zogenaamde "bij voorkeur” cookies. Wij nodigen u uit om dit beleid te lezen.

 2. Wat is een cookie?

Een "cookie” is een tekstbestand dat wordt geplaatst op het apparaat van een gebruiker die verbonden is met het internet.

De term "cookie” dient in ruime zin te worden beschouwd en omvat alle cookies of tracers die worden gedeponeerd en/of gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie.

Elke gebruiker wordt beïnvloed, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt: computers, smartphones, digitale tablets, videospelconsoles...

Een "cookie” wordt geregistreerd op het apparaat door de browser van de gebruiker tijdens zijn eerste bezoek aan de site. Het kan dan worden hersteld bij een volgend bezoek aan dezelfde site. De informatie in het cookie die tijdens de volgende passage wordt opgehaald, wordt teruggestuurd naar de webpagina die deze heeft gegenereerd, d.w.z. naar een pagina waarop de gebruiker zich bevindt (de "first party”-cookie) of naar een webpagina van een andere website van derden (cookie van derden).

 3. Waar zijn cookies voor en welke cookies gebruiken we?

Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om pagina’s opnieuw te laden en het bezoek van een gebruiker aan paginapresentaties (bijv. weergavetaal) te herkennen. Ze kunnen ook een aangenamere ervaring creëren voor de gebruiker wanneer ze de pagina bezoeken door de voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

 

Er zijn verschillende soorten cookies. Sommige vereisen de toestemming van de gebruiker, terwijl anderen afhankelijk zijn van andere doeleinden.

De website van de vzw Telos Belgium maakt gebruik van:

   • Technische cookies en cookies "bij voorkeur”:

Technische cookies zijn noodzakelijk voor navigatie op de site en toegang tot diensten. Dit zijn technische onderdelen en kunnen niet worden uitgeschakeld of ingesteld anders hebben ze geen toegang meer tot de site en/of de diensten van de site. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.

Cookies "bij voorkeur” stellen een website in staat om informatie te bewaren die de manier waarop de site zich gedraagt of verschijnt, zoals de taal van uw voorkeur, verandert.

Deze cookies worden geactiveerd zodra een webpagina wordt weergegeven of wanneer een bepaalde actie wordt uitgevoerd.

Naam

1.   XSRF-TOKEN

2.  hs

3.  svSession

4.  SSR-caching

5.  _wixCIDX

6.  _wix_browser_sess

7.  smSession

8.  TS*

9.  bSession

10.  fedops.logger .X

11.  wixLanguage

Doel

 1.   Gebruikt  om veiligheidsredenen

2.   Gebruikt  om veiligheidsredenen

3.  Gebruikt in verband met de verbinding van de gebruiker

4.  Gebruikt om aan te geven van welk systeem de site is teruggestuurd

5.  Gebruikt voor systeembewaking/debugging

6.  Gebruikt voor monitoring/debugging

7.  Wordt gebruikt om leden te identificeren verbonden met de site

8.  Gebruikt om veiligheidsredenen en bestrijding van fraude

9.  wordt gebruikt om de effectiviteit van systeem

10.  Gebruikt om systeemefficientie te meten

11.  Gebruikt op meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker vast te leggen

Duur

1.  Navigatietijd

2.   Navigatietijd

3.  12  maanden

4.  1 minuut

5.  3 maanden

6.  De tijd van de navigatie

7.   De tijd van de navigatie

8.   De tijd van de navigatie

9.  30 minuten

10.  12 maanden

11.  12 maanden

Type cookie

1.  Essentieel

2.  Essentieel

3.  Essentieel

4.  Essentieel

5.  Essentieel

6.  Essentieel

7.  Essentieel

8.  Essentieel

9.  Essentieel

10.  Essentieel

11.  functionneel ook wel "bij voorkeur" genoemd

  4.  Uw keuzes met betrekking tot cookies

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken. Hieronder vindt u meer uitleg over hoe u verder kunt gaan.

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. U kunt uw voorkeuren configureren, afhankelijk van uw browser door de volgende instructies te volgen:

 

Voor Mozilla Firefox:

• Kies het menu "Gereedschap” en "Opties”

• Klik op het pictogram "Privacy”

• Zoek het menu "Cookie” en selecteer de opties die bij u passen (voorkeur).

Voor Microsoft Internet Explorer:

• Kies het menu "Gereedschap” en vervolgens "Opties”

• Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid”

• Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor

Voor Google Chrome:

• Kies het menu "Bestand”, vervolgens "Instellingen”, vervolgens "Geavanceerde instellingen” en vervolgens "Cookies Inhoud”.

  5. Persoons gegevens en privacy

Dit cookiebeleid kan worden aangepast om eventuele wijzigingen bekend te maken.

Als we cookies willen gebruiken waarvoor u ons toestemming hebt gegeven voor andere doeleinden, zullen we u om toestemming vragen.

Voor andere vragen met betrekking tot het verzamelen en beheren van persoonsgegevens wordt de gebruiker gevraagd het privacybeleid te lezen of om contact op te nemen met het volgende adres: asbl.telosbelgique@proton.me

Voor aanvullende informatie over cookies wordt de gebruiker uitgenodigd om de website te raadplegen:

(https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen) of om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit: Persstraat 35, 1000 Brussel.

   Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

Alle elementen van deze website (teksten, foto's, illustraties, logo's, bestanden die kunnen worden gedownload, database die op de site verschijnt, grafisch charter, algemene structuur van de site, enz.) zijn het exclusieve eigendom van "Telos Belgique". Deze elementen worden beschermd door de Belgische en internationale wetten op het auteursrecht.

De reproductie en/of weergave van deze elementen is enkel toegelaten voor informatieve doeleinden en voor strikt persoonlijk en privégebruik. Commercieel gebruik van deze elementen is verboden. De databanken zijn beschermd door de wet op de gegevensverzamelingen. Elke extractie of poging tot extractie, geheel of gedeeltelijk, kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.


 

bottom of page